Overzicht

Proef met automatische beslishulp voor behandeling gemetastaseerde kanker

  • 5 november 2021

Het Erasmus MC ontwikkelt samen met Hartwig Medical Foundation een algoritme dat de beste behandeling kiest voor patiënten met gemetastaseerde kanker. Een uitgebreide DNA-test speelt daarbij een belangrijke rol.

In het algoritme genaamd ACTIN (Algorithmic Cancer Treatment In the Netherlands) worden klinische en andere relevante kenmerken van patiënten met gemetastaseerde kanker meegenomen, samen met de genetische gegevens uit een uitgebreide DNA-test. Het algoritme wordt daarnaast gevoed met de in- en exclusiecriteria van de lopende klinische studies in het Erasmus MC.

Het algoritme combineert alle parameters en geeft de behandelmogelijkheden weer voor de individuele patiënt. De pilot, die is gestart in juni 2021, staat in het teken van het ontwikkelen van het ACTIN-algoritme en het op de achtergrond meedraaien van het algoritme in de huidige situatie. Uiteindelijk is het doel dat ACTIN snel een uitvoerig overzicht geeft van de behandelopties voor de individuele patiënt.