Overzicht

‘Precisiebestraling verbetert mogelijk behandeling van slokdarmkanker’

  • 20 juni 2022

Bij de intensieve behandeling van oesofaguscarcinoom is ruimte voor verbetering, vermoedt dr. Stella Mook. Ze wil met haar onderzoek aantonen dat MRI-geleide bestraling kan bijdragen aan een betere uitkomst voor patiënten met een adenocarcinoom of plaveiselcelcarcinoom. Dit onderzoek gaat ze uitvoeren met behulp van de Bas Mulder Award van Alpe d’HuZes/KWF.

Stella Mook
Stella Mook
Beeld: Archief Mook

Slechts de helft van de patiënten met een oesofaguscarcinoom blijft in leven na een intensieve behandeling met chemoradiatie en resectie, vertelt radiotherapeut-oncoloog dr. Mook (UMC Utrecht) die zelf deze patiënten behandelt. ‘Op dit gebied valt dus nog veel te verbeteren.’ 

De ervaringen in haar spreekkamer hebben geleid tot onderzoeksvragen die ze in twee fase I-studies wil onderzoeken. Mook gaat bekijken of de MR-Linac – een MRI-scanner en een bestralingsapparaat in één – de behandeling van oesofaguscarcinoom kan optimaliseren. Dit apparaat kan de tumor voor, tijdens en na de bestraling in beeld brengen, waardoor het mogelijk is om de tumor heel precies te bestralen. ‘Hierdoor kunnen we de dosis op de tumor verhogen zonder het omliggende weefsel extra te belasten.’

Behandeling aanpassen aan kankersoort

De twee studies richten zich op twee typen oesofaguscarcinoom: het adenocarcinoom en het plaveiselcelcarcinoom. ‘In Nederland gebruiken we dezelfde behandeling voor deze verschillende soorten. Bij plaveiselcelcarcinomen werkt de chemoradiatie goed. Maar adenocarcinomen zijn minder gevoelig voor deze standaardbehandeling en geven vaak metastasen.’

In het onderzoek naar adenocarcinomen wil ze daarom precisiebestraling gaan combineren met de optimale FLOT-chemotherapie. Ze hoopt dat de uitkomst van de behandeling daardoor verbetert. ‘De behandeling van adenocarcinomen wordt in deze studie dus heel anders dan de standaardbehandeling. In het andere onderzoek over plaveiselcelcarcinomen veranderen we niet zo veel aan de behandeling. We gaan na de chemoradiatie de resttumor bestralen met hoge precisie door gebruik te maken van de MR-Linac. Ik hoop dat we daarna een complete respons kunnen bereiken en de operatie achterwege kunnen laten in een grotere groep patiënten.’

Alpe d’HuZes draagt met de Bas Mulder Award van bijna 750.000 euro bij aan dit project.