Overzicht

Positieve resultaten na behandeling van prostaatcarcinoom met lutetium-PSMA

  • 19 september 2022

Prostaatcarcinoompatiënten die behandeld waren met lutetium-PSMA vertoonden veranderde PSA-kinetiek en konden hun vervolgtherapie uitstellen. Ook behielden ze hun kwaliteit van leven. Dit blijkt uit de resultaten van het promotieonderzoek van dr. Bastiaan Privé (Erasmus MC/Radboudumc). 

Bastiaan Privé
Bastiaan Privé
Beeld: Privé-archief

Tien patiënten met snel progressief hormoongevoelig prostaatcarcinoom en laag ziektevolume kregen twee cycli [177Lu]Lu-PSMA-617 toegediend.

Tijdens de behandeling vertoonden ze geen hooggradige therapiegerelateerde bijwerkingen. Bij de helft daalde de PSA-waarde met 50 procent. Eén patiënt had een volledige respons en twee patiënten hadden minimale restziekte.

De radioligandtherapie lijkt effectief en veilig, daarom hebben Privé en collega’s een groter onderzoek gestart waarbij de werkzaamheid van de behandeling wordt gemeten bij 58 patiënten.

De onderzoekers evalueerden verder de werkzaamheid van [18F]PSMA-1007 PET-scans in vergelijking met multiparametric MRI-scans van de prostaat en voor de analyse van biopten. PSMA-PET-scans hadden een sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk 94 procent en 69 procent voor het detecteren van prostaatcarcinoom.

Daarnaast blijkt dat de combinatie van PSMA-PET en MRI radiologen kan helpen om te bepalen om welk stadium prostaatcarcinoom het gaat.