Overzicht

Rekenmodel

Pembrolizumab en daratumumab kunnen vele malen goedkoper

  • 7 maart 2024

De prijzen van pembrolizumab en daratumumab zijn veel hoger dan noodzakelijk. Dat blijkt uit onderzoek van Renaud Heine (Erasmus Universiteit Rotterdam) en collega’s. 

Heine c.s. hebben het op kosten gebaseerde prijsstellingsmodel van prof. dr. Carin Uylde Groot en prof. dr. Bob Löwenberg uitgebreid met de mogelijkheid om meerdere indicaties voor een middel toe te voegen. Toen de onderzoekers de prijzen van genoemde medicijnen met dit model berekenden, bleek dat de prijs per infusieflacon voor pembrolizumab in 2021 143 euro zou moeten zijn, maar dat die prijs nu op 2860 euro per infusieflacon ligt. Voor daratumumab bleek dat respectievelijk 1402 en 4766 euro per flacon.

Beide immunooncologische middelen kunnen volgens het model vooral veel goedkoper omdat ze inmiddels voor veel meer indicaties ingezet kunnen worden dan initieel het geval was. Analyses toonden aan dat het aantal in aanmerking komende patiënten de grootste invloed had op de geschatte prijs en dat de winstmarge de grootste invloed bleek te hebben op de uitkomsten van de modellen.