Overzicht

Patiënten met glioblastoom hebben baat bij wakkere craniotomie

  • 30 mei 2022

Een wakkere craniotomie heeft meer voordelen voor patiënten met glioblastoom die jonger dan zeventig jaar zijn dan een craniotomie onder narcose. Patiënten hebben daarna minder neurologische afwijkingen en meer overlevingswinst. Een internationale onderzoeksgroep met onderzoekers van het Erasmus MC en het Haaglanden MC toont dit aan in The Lancet Oncology

Wakkere craniotomie
Wakkere craniotomie
Beeld: Erasmus MC

In totaal werden 1047 patiënten met glioblastoomresectie in de analyses geïncludeerd. Hiervan bleven 536 patiënten over in het gematchte cohort: 134 patiënten die een wakkere craniotomie hadden ondergaan en 402 die een craniotomie onder narcose hadden ondergaan. 

Wakkere craniotomie bleek voor minder neurologische afwijkingen te zorgen dan craniotomie onder narcose bij patiënten jonger dan zeventig jaar, drie tot zes maanden na de resectie. Verder vonden de onderzoekers verschillen in de totale overleving en progressievrije overleving bij patiënten jonger dan zeventig jaar. Degenen die wakkere craniotomie hadden ondergaan, overleefden een aantal maanden langer dan patiënten die craniotomie onder narcose hadden ondergaan (totale overleving: 19,5 maanden versus 15,0 maanden, p<0,0001; progressievrije overleving: 9,3 maanden versus 7,5 maanden, p=0,0061). 

De onderzoekers zagen bij patiënten van zeventig jaar en ouder geen verschillen in neurologische afwijkingen en overlevingswinst tussen wakkere craniotomie en craniotomie onder narcose. Wel hielp wakkere craniotomie bij hen om veiliger te opereren en zoveel mogelijk tumorweefsel weg te halen.

De resultaten zouden neurochirurgen kunnen helpen bij hun keuze voor craniotomie bij verschillende gliablastoompatiënten. De SAFE-trial en de PROGRAM-studie zullen de resultaten valideren.