Overzicht

Patiënt in palliatieve fase ervaart grote informatiekloof

  • 25 oktober 2021

Uit onderzoek blijkt dat er veel behoefte is aan informatie over kwaliteit van leven, ondersteunende zorg en het levenseinde. De vernieuwde website die is opgezet door Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), moet patiënten en hun behandelend arts gaan ondersteunen in dit vraagstuk.

Zo’n 70 procent van de respondenten in de studie geeft aan meer informatie te willen over bijvoorbeeld de levensverwachting, pijnbestrijding en euthanasie. Naasten zoeken vaker informatie over palliatieve behandelingen, terwijl patiënten zich vaker richten op hoe om te gaan met lichamelijke klachten zoals pijn, misselijkheid of vermoeidheid.

Op het platform kunnen patiënten gericht zoeken naar hulp en ondersteuning dichtbij huis door organisaties en gespecialiseerde zorgverleners zoals rouw- en verliesbegeleiders, lotgenotencontact, hospices, wensstichtingen en vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ). De komende periode wordt dit overzicht steeds verder aangevuld en uitgebreid met zorgverleners en organisaties, zodat alle zorg in de palliatieve fase voortaan op één duidelijke plek vindbaar is.

Hier vindt u de vernieuwde website opzet door PZNL.