Overzicht

Overzicht eHealth-interventies voor chronische vermoeidheidsklachten bij mammacarcinoom

  • 8 december 2022

Promovenda Lian Beenhakker (Universiteit Twente) maakte een overzicht van eHealth-interventies voor chronische vermoeidheidsklachten bij patiënten met mammacarcinoom. Met dit overzicht kunnen zorgverleners en patiënten makkelijker een interventie vinden die bij de patiënt past, waardoor de kans dat de interventie werkt groter is en dus meer vrouwen beter met hun vermoeidheidsklachten geholpen kunnen worden.

Lian Beenhakker (links) en collega-onderzoeker Annemieke Witteveen
Beeld: Fokke Eenhoorn

Chronische vermoeidheid is onder mensen met (een verleden met) mammacarcinoom een van de meest gerapporteerde langetermijneffecten. De ingezette eHealth-interventies die dit kunnen achterhalen zijn vaak toegankelijker dan fysieke interventies, omdat ze doorgaans goedkoper zijn en patiënten minder of helemaal niet hoeven te reizen.

Door middel van een scoping review onderzocht Beenhakker samen met collega’s 35 eHealth-interventies uit de hele wereld. Deze interventies werden opgedeeld in verschillende categorieën: fysieke activiteit, geestlichaam, psychologisch en ‘anders’ of ‘combinatie’.

De kenmerken van de verschillende interventies werden vervolgens in kaart gebracht. Daarbij keken de onderzoekers naar welke kenmerken de voorkeur van gebruikers voor een interventie kunnen beïnvloeden. Uiteindelijk komt op basis van de vergelijking één interventie naar voren die het best aansluit bij het individu.

Het onderzoek is onderdeel van het Personalized cAnceR TreatmeNt and caRe (PARTNR)project met als doel te kunnen voorspellen wat de kans is op chronische vermoeidheid en het ontwikkelen van een patiëntenplatform.