Overzicht

Overleving van patiënten met castratieresistente prostaatkanker verbeterd na introductie nieuwe middelen

  • 31 mei 2021

De introductie van nieuwe middelen voor de behandeling van castratieresistente prostaatkanker heeft ervoor gezorgd dat de overlevingskans van deze patiënten is toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek op basis van de CAPRI-registratie.

Patiënten met castratieresistente prostaatkanker gediagnosticeerd in de jaren 2010-2016 uit 20 ziekenhuizen werden geïncludeerd in de CAPRI-registratie. Twee subgroepen werden geanalyseerd: niet eerder behandelde patiënten (subgroep 1; n = 3.600) en patiënten die eerder waren behandeld met docetaxel (subgroep 2; n = 1.355).

In beide groepen nam het gebruik van nieuwe middelen toe: van 57% (2010-2011) naar 69% (2014-2015) in subgroep 1, en van 65% (2011-2012) tot 79% (2015-2016) in subgroep 2. In subgroep 1 nam de mediane overleving vanaf de diagnose toe van 28,5 maanden tot 31,0 maanden (p = 0,196). In subgroep 2 verbeterde de overleving sinds progressie op docetaxel van 7,9 maanden tot 12,5 maanden (p < 0,001).

Lees meer »