Overzicht

Overleving van hersentumoren mogelijk verkeerd geschat door variatie in registratie

  • 18 juli 2022

Er bestaan grote internationale verschillen in de registratie van nietkwaadaardige hersentumoren. Deze verschillen kunnen schattingen van incidentie en overleving beïnvloeden, schrijven onderzoekers van het IKNL en het Prinses Máxima Centrum in Neuro-Oncology

In een wereldwijd overzicht van de histologie van alle hersentumoren rapporteert een internationale onderzoeksteam van de CONCORD-werkgroep een grote variatie in de verdeling van hersentumoren naar histologisch type. Daarnaast presenteren ze grote internationale verschillen in de registratie van niet-kwaadaardige hersentumoren. 

De variatie komt doordat er onduidelijke bronnen gebruikt worden en een deel van de tumoren niet microscopisch zijn geverifieerd, schrijven de onderzoekers. Ze bekeken het effect van misclassificatie door een willekeurige steekproef van niet-kwaadaardige tumoren, afkomstig van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie, te classificeren als kwaadaardige tumoren. 

Bij elke 10 procent verschuiving in de verhouding niet-kwaadaardige/kwaadaardige tumoren veranderde de incidentie met ~0,4 per miljoen persoonsjaren. Een verkeerde classificatie van 10 procent van de niet-kwaadaardige tumoren resulteerde in een positieve verandering van de vijfjaarsoverleving van kwaadaardige tumoren tot 7 procentpunten.

Het Europees netwerk van kankerregistraties ENCR heeft een werkgroep gestart om internationale registratierichtlijnen voor diagnoses zonder microscopische verificatie op elkaar af te stemmen.