Overzicht

Oprichting regionaal oncologisch netwerk Oost-Nederland

  • 14 december 2022

In Oost-Nederland gaan de Radiotherapiegroep en acht ziekenhuizen samenwerken in een oncologisch netwerk. 

Het aantal kankerpatiënten neemt toe en de diagnostiek, behandeling en nazorg voor deze patiënten worden almaar complexer. Ook staan de budgetten ernstig onder druk en worden er steeds hogere kwaliteitseisen gesteld. Dit oncologisch netwerk wil deze ontwikkelingen het hoofd bieden. De ziekenhuizen Bernhoven, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasziekenhuis Pantein, Radboudumc, het ARTZ Oncologisch netwerk (Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei) en de eerder genoemde Radiotherapiegroep vormen het netwerk en richten zich hierbij op drie speerpunten: regionaal partnership, vooroplopen in innovaties en waardegedreven zorg. Deze speerpunten hebben verschillende doelen, zoals regionale multidisciplinaire patiëntbesprekingen, het meten en publiceren van kwaliteitscijfers en samen beslissen door patiënt en specialist.

Kennis, expertise en ervaring liggen nu voor alle partnerziekenhuizen binnen elkaars bereik. Patiënten zouden hierdoor gemakkelijker in een ziekenhuis in hun eigen buurt behandeld kunnen worden en er tevens van verzekerd zijn dat de kwaliteit van de oncologische zorg overal dezelfde is. Komt een patiënt in één van de ziekenhuizen voor een bepaald type kanker, dan is de aanpak en behandeling hiervan in alle ziekenhuizen dezelfde, is het uitgangspunt.