Overzicht

Accreditatie

OncoZON behaalt OECI-kwaliteitskeurmerk

  • 3 mei 2024

OncoZON, het oncologienetwerk van Zuidoost-Nederland, heeft als eerste grote oncologienetwerk in Europa een kwaliteitskeurmerk ontvangen van de Organisation of European Cancer Institutes (OECI).

Volgens de OECI is de innovatieve en integrale aanpak van kankerzorg zichtbaar in de regionale tumorwerkgroepen en regionale mdo’s. De OECI vindt de integrale multidisciplinaire aanpak als vooruitstrevend, meer dan bij andere oncologische instellingen in Europa of daarbuiten het geval is.

Een belangrijke voorwaarde om aan het OECI-kwaliteitskeurmerk te voldoen, is dat er een comprehensive cancer center binnen het netwerk aanwezig moet zijn. Het MUMC+ heeft zo’n centrum waar patiëntenzorg, onderzoek en opleiding samenkomen. De OECI stelt dat de tien zorginstellingen van OncoZON zo intensief samenwerken dat kankerpatiënten overal in Zuidoost-Nederland kunnen rekenen op dezelfde hoogwaardige zorg, ongeacht het ziekenhuis waar ze naartoe gaan.

De nauwe samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland en het Dutch Institute for Clinical Auditing versterkt het succes van het netwerk volgens OECI, zo staat te lezen op de site van OncoZON. Daarnaast wordt gewerkt aan meer afstemming met huisartsen en diverse zorgprofessionals in de eerste lijn en aan versterking van patiëntparticipatie. Ook investeert OncoZON in educatie voor zorgprofessionals, kankerpatiënten en hun naasten. De OECI vermeldt eveneens de innovatieve programma’s in verschillende ziekenhuizen, zoals prehabilitatie en palliatieve programma’s.

Verder werkt OncoZON aan meer regionale afstemming voor datauitwisseling over onderzoeksactiviteiten, biobanking, clinical trials en patiënttevredenheidsonderzoeken. Verbeterpunten zijn het promoten van translationeel onderzoek, betrokkenheid van verpleegkundigen en het ontwikkelen van een dashboard met kritieke prestatieindicatoren, zegt het OECI-rapport.