Overzicht

Genexpressietesten voor borstkankerpatiënten

Oncotype DX® en MammaPrint® vergoed uit basispakket

  • 13 november 2023

De genexpressietesten MammaPrint® en Oncotype DX® zijn opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. De toekenning geldt voor vrouwen ouder dan 50 jaar met hormoongevoelig, ER-positief en HER2-negatief mammacarcinoom met niet meer dan drie metastasen in de okselklieren. 

Beeld: Freepik

De vergoeding voor de test MammaPrint® gaat in met terugwerkende kracht per 28 juni 2022, voor Oncotype DX® is dit per 15 september 2022, heeft het Zorginstituut besloten. Bij twijfel of chemotherapie zinvol is, kan een van de testen Oncotype DX® en MammaPrint® worden gedaan. Die voorspellen op basis van een aantal genen van de tumor wat het risico is dat de kanker terugkomt. Hierdoor kan meer gepersonaliseerde zorg aan borstkankerpatiënten geboden worden en overbehandeling met chemotherapie onder deze groep dalen.

Oncotype DX® wordt al sinds 2021 vergoed voor een groep vrouwen van 50 jaar en ouder met beginnend hormoongevoelig, ER-positief en HER2-negatief mammacarcinoom, maar destijds ging het om mammacarcinoom zonder metastasen. Uit onderzoek blijkt nu dat de Oncotype DX® ook veilig ingezet kan worden bij maximaal drie metastasen in de okselklier.

In een standpunt uit 2018 kwam het Zorginstituut op basis van de toen beschikbare data tot de conclusie om de MammaPrint® niet te vergoeden. Inmiddels is er genoeg onderzoek gedaan naar de lange termijn en is ook van de MammaPrint® voldoende bewijs dat vrouwen veilig kunnen afzien van aanvullende chemotherapie.