Overzicht

Oncologische zorgverleners kunnen nascholing palliatieve zorg volgen

  • 6 mei 2022

Amsterdam UMC en KWF starten een driejarig educatieprogramma over palliatieve zorg voor kankerpatiënten. In de reguliere opleidingen voor zorgverleners is hier namelijk onvoldoende aandacht voor, aldus KWF.

Uit een publicatie van onderzoeksinstituut Nivel blijkt dat bijna twee derde van de zorgverleners verdere scholing in palliatieve zorg wil. Ze hebben bijvoorbeeld grote behoefte aan scholing over ondersteuning bij psychische, sociale en spirituele problemen.
KWF investeert in de ‘Landelijke basiscursus palliatieve zorg voor patiënten met kanker’. Het Amsterdam UMC gaat dit uitvoeren namens het landelijke platform Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg. De bedoeling is dat 420 docenten zo snel mogelijk zorgverleners gaan nascholen waardoor er uiteindelijk sprake zal zijn van een landelijke dekking.
Op 12 mei zal de eerste groep verpleegkundigen in Zwolle aan de nascholing beginnen.