Overzicht

Oncofertiliteitszorg voor vrouwen in Nederland suboptimaal

  • 30 mei 2022

Jonge vrouwen met kanker in Nederland krijgen niet standaard informatie over mogelijkheden van fertiliteitspreservatie in Nederland; de helft krijgt een verwijzing naar een gynaecoloog aangeboden. Dat is verre van optimaal, concludeert dr. Michelle van den Berg in haar proefschrift

Dr. Van den Berg en collega’s voerden een multicenter cross-sectioneel onderzoek uit om de kwaliteit van oncofertiliteitszorg te meten. Hier deden 121 vrouwen met kanker uit zes Nederlandse ziekenhuizen aan mee. Hun gemiddelde leeftijd tijdens hun diagnose in 2016/2017 was 34 jaar. Van alle patiënten kreeg 51,2 procent een verwijzing naar een gynaecoloog aangeboden. 

Het onderzoek laat verder zien dat de kwaliteit van leven van vrouwen die hersteld zijn van kanker hoger is als ze informatie krijgen over het risico op onvruchtbaarheid, fertiliteitspreservatie counseling krijgen aangeboden en daarnaast schriftelijke of digitale informatie krijgen om door te lezen. Ook hebben ze dan minder moeite met het maken van een keuze en minder spijt van hun gemaakte keuze.

In haar proefschrift doet ze twee aanbevelingen om de oncofertiliteitszorg te verbeteren: een online keuzehulp over fertiliteitspreservatie en een vast aanspreekpunt voor vrouwelijke kankerpatiënten op de afdeling fertiliteit in ziekenhuizen. Nog niet alle ziekenhuizen in Nederland maken hier gebruik van.