Overzicht

INTERACT-studie

Nieuwe behandelmethode voor patiënten met uitgezaaide darmkanker

  • 25 september 2023

Een nieuwe behandeling biedt hoop aan patiënten met darmkanker die uitzaaiingen hebben in het buikvlies. Het Catharina Ziekenhuis en het Erasmus MC deden onderzoek naar een nieuwe behandelmethode waarbij de chemotherapie rechtstreeks in de buikholte werd toegediend. 

dr. Pim Burger
Beeld: Catharina Ziekenhuis

De afgelopen jaren kreeg een groep van achttien patiënten een INTERACT-behandeling. Tijdens die behandeling krijgen de patiënten naast hun reguliere chemobehandeling via een slangetje rechtstreeks chemotherapie toegediend in de buikholte. De chemo komt daardoor direct in contact met de uitzaaiingen op het buikvlies. Bij een deel van patiënten sloeg de therapie aan en werden tumoren teruggedrongen. ‘Daardoor konden vier patiënten alsnog worden geopereerd (HIPEC) om tumoren te verwijderen’, zegt onderzoeksleider en chirurg dr. Pim Burger op de site van het Catharina Ziekenhuis. ‘Bij één patiënt is vier jaar na de ingreep nog steeds geen sprake van een terugkerende ziekte.’

‘Hoopvolle resultaten’, zegt Burger. ‘Deze studie laat zien dat er voor deze groep toch betere behandelmogelijkheden zijn, en het lijkt erop dat zelfs genezing niet uitgesloten is.’ Dat komt volgens Burger doordat de chemo met deze methode de uitzaaiingen in het buikvlies beter bereikt. ‘We brengen de uitzaaiingen en chemo nu direct met elkaar in contact. Het doel van het onderzoek was om aan te tonen dat deze behandeling veilig en goed te verdragen is. Dat is gelukt. We weten nu hoeveel van het middel we kunnen geven en we weten dat patiënten er nauwelijks last van hebben. Dat mensen door deze therapie veel langer leven dan we hadden verwacht, is een fantastische uitkomst. Daarom gaan we met deze therapie verder en worden meer patiënten op deze manier behandeld.’

Voor de groep patiënten wil dat zeggen dat hun levensverwachting flink toeneemt. Burger: ‘Zonder behandeling hebben deze patiënten een gemiddelde levensverwachting van zes maanden. Met de bestaande chemotherapie was dat 12 tot 14 maanden. Voor de mensen in dit onderzoek steeg de verwachting naar 24 maanden.’