Overzicht

Passende zorg

Nieuw overkoepelend platform voor oncologienetwerken opgericht

  • 14 juni 2024

Met een gezamenlijk landelijk platform wil Oncologienetwerken Nederland de oncologische netwerkzorg voor patiënten met kanker verder verbeteren.

Oncologienetwerken Nederland moet een platform zijn voor onderlinge uitwisseling en versterking van de regionale netwerken. ‘We kijken waar bepaalde zaken heel goed geregeld zijn en hoe we die mooie voorbeelden kunnen overnemen in andere regio’s of voor andere tumorsoorten’, zegt bestuurslid prof. dr. Geert Kazemier op de website van IKNL.

Oncologienetwerken Nederland wil bijdragen aan ‘passende zorg’, een kernbegrip uit het Integraal Zorgakkoord, dat op dit moment grote veranderingen in de zorg aanjaagt. ‘Wij zullen daarbij het genuanceerde geluid laten horen van de verschillende regio’s met hun eigenheid en bijzondere kenmerken’, aldus Kazemier.

Het bestuur van Oncologienetwerken Nederland bestaat uit:
· prof. dr. Geert Kazemier, oncologisch chirurg Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam en voorzitter van regionaal oncologienetwerk OncoNovo+
· dr. Ester Siemerink, internist-oncoloog Ziekenhuisgroep Twente, lid NVMO-commissie Palliatieve zorg en lid regionaal oncologienetwerk ONZ-netwerk,
· dr. Annemieke Thijssen, MDL-arts Albert Schweitzer Ziekenhuis en voorzitter van regionaal oncologienetwerk Concord,
· prof. dr. Haiko Bloemendal, hoogleraar Netwerken in oncologie aan het Radboudumc, voorzitter van regionaal oncologienetwerk Onco-Oost en voorzitter NVMO-commissie DAP.