Overzicht

Neoadjuvante immuuntherapie bij colorectaal carcinoom

  • 18 oktober 2021

Internist-oncoloog dr. Myriam Chalabi (NKI) vertelt op de komende Oncologiedagen over de plaats van neoadjuvante immuuntherapie bij colorectaal carcinoom. Die plaats is er namelijk, zeker voor tumoren met microsatelliet instabiliteit (MSI).

Portretfoto (kleur) Myriam Chalabi
Beeldrechten: AVL

Immuuntherapie voorafgaand aan de operatie is zeker nog geen reguliere behandeling, maar wel iets waar Nederland als eerste in de wereld onderzoek naar doet. Chalabi bedacht het concept in 2016 en een jaar later startte een eerste studie waar 60 patiënten met niet-gemetastaseerd coloncarcinoom aan zouden deelnemen; 30 patiënten met een MSI en 30 met een microsatellietstabiele (MSS) tumor.

Patiënten worden in de NICHE-studie voor de operatie kortdurend behandeld met twee kuren nivolumab en eenmalig ipilimumab. Gemiddeld zit er ongeveer een maand tussen de eerste immuuntherapie en de operatie. ‘In die maand zagen we bij bijna alle MSI-patiënten een (bijna) complete pathologische respons. De eerste data zijn vorig jaar in Nature Medicine gepubliceerd, we hopen de resultaten van de gehele cohorten binnenkort te kunnen publiceren.’

Expansiestudie open voor inclusie

Van de MSS-patiënten reageerden er 4/15 patiënten op de immuuntherapie, wat hoop biedt voor deze grote groep patiënten. Chalabi en haar collega’s willen verder onderzoeken hoe het komt dat een deel van de MSS-tumoren wel en een deel niet reageert. Chalabi: ‘De plaats van neoadjuvante immuuntherapie bij MSS-tumoren laat dus nog op zich wachten, maar omdat MSI bij alle deelnemers effect bleek te hebben, hebben we de studie uitgebreid.’

In de expansiestudie worden 100 MSI-patiënten behandeld met neoadjuvante immuuntherapie. Met die data hopen de onderzoekers te kunnen laten zien dat ook de ziektevrije overleving – als surrogaat voor de totale overleving – beter is dan historische controles. ‘We vinden het niet ethisch om bij deze mate van respons patiënten te randomiseren tegen chemotherapie’, licht Chalabi toe. ‘De studie is nog open voor inclusie. Zeker de groep patiënten die voor de operatie eigenlijk chemotherapie zou krijgen, is bij uitstek de groep die baat kan hebben bij deelname.’

Lees hier meer over de NVMO Oncologiedagen 2021.