Overzicht

Neoadjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom blijkt heel effectief

  • 26 september 2022

Patiënten met microsatellietinstabiel coloncarcinoom reageren zeer goed op neoadjuvante immuuntherapie. Dat laten de resultaten van de NICHE-2-studie zien waar onder anderen dr. Myriam Chalabi (AVL) aan meewerkte.

Myriam Chalabi
Myriam Chalabi
Beeld: AVL

De NICHE-2-studie is een vervolg op de NICHE-studie waarin 19 van de 20 patiënten een erg goede respons vertoonden op neoadjuvante immuuntherapie. Aan het vervolgonderzoek namen 107 patiënten met microsatellietinstabiel coloncarcinoom deel. Ze kregen één dosis ipilimumab (1 mg/kg) en twee doses nivolumab (3 mg/kg) in de maand voor hun operatie.

In de tijd voor de ingreep vertoonden 106 patiënten een pathologische respons. Bij 95 procent van alle patiënten werd een majeure pathologische respons waargenomen en bij 67 procent een volledige respons. Na een mediane follow-up van 13 maanden had niemand een recidief.

Chalabi en collega’s zijn bezig om de behandeling beschikbaar te maken voor alle patiënten in Nederland.