Overzicht

Naar meer maatgerichte nazorg bij behandeling van borstkanker

  • 17 mei 2021

Een studie van Kelly de Ligt (Antoni van Leeuwenhoek) en onderzoekers van IKNL en het Nivel brengt in kaart in hoeverre borstkankerpatiënten als gevolg van hun behandeling meerdere klachten tegelijk ervaren en wat de invloed daarvan is op hun kwaliteit van leven.

In totaal werden 876 patiënten die chirurgisch behandeld werden voor borstkanker (stadium I-III) geïncludeerd. Via vragenlijsten werd gemeten in hoeverre de vrouwen kampten met vermoeidheid, misselijkheid, pijn, kortademigheid, slapeloosheid, verlies van eetlust, constipatie, diarree, emotionele en cognitieve symptomen. De klachten werden vergeleken met een normpopulatie.

Uit de resultaten blijkt dat ruim een kwart (29%) van de vrouwen een goede kwaliteit van leven ervaart, terwijl bij circa één op de zes vrouwen (15%) dit juist niet het geval is. De Ligt presenteerde deze bevindingen tijdens de ESMO Breast Conference. Met de studieresultaten kan toegewerkt worden naar meer maatgerichte nazorg voor borstkankerpatiënten.