Overzicht

Minder darmkankerdiagnoses in 2020, maar op niveau tijdens tweede coronagolf. 

  • 29 maart 2021

In 2020 werden ruim 1100 minder darmkankerdiagnoses gesteld dan in 2019. Het stopzetten van het bevolkingsonderzoek tijdens de eerste coronagolf is daarvan een belangrijke oorzaak. De daling was het grootst gedurende de eerste golf. Dat blijkt uit een analyse van IKNL.

Microscopische foto (kleur) coronavirus
beeld: www.iknl.nl

IKNL monitort sinds de start van de coronapandemie het aantal kankerdiagnoses en vergelijkt deze met het gemiddelde van 2017-2019. Bij darmkanker vallen drie zaken op: sinds 2016 neemt het aantal diagnoses af, gedurende de eerste coronagolf was de afname groter en tijdens de tweede golf neemt het aantal diagnoses weer toe ten opzicht e van de eerste golf.

Tijdens de eerste coronagolf nam het absolute aantal darmkankerdiagnoses bij alle stadia af. De daling is echter het grootst bij patiënten met een stadium I-tumor. Dat blijkt uit een eerste analyse van cijfers uit 25 ziekenhuizen die samen ongeveer eenderde van de landelijke populatie omvatten.