Overzicht

Afname CRC-gerelateerde mortaliteit verwacht

Minder darmkanker na invoering screening

  • 8 april 2022

De incidentie van colorectaal carcinoom (CRC) in Nederland is gedaald na de introductie van een bevolkingsonderzoek voor darmkanker. Dat blijkt uit een publicatie van Emilie Breekveldt (Eramus MC) en collega’s van de Dutch National Colorectal Cancer Screening Working Group in The Lancet Gastroenterology & Hepatology. De verwachting is dat de screening ook leidt tot een afname van CRC-gerelateerde mortaliteit. 

De onderzoekers verzamelden gegevens over de incidentie van darmkanker onder Nederlandse inwoners van 55 jaar of ouder, tussen 1 januari 2010 en 31 december 2019. Uit hun analyses kwam naar voren dat in 2013 de CRC-incidentie 214 per 100.000 inwoners was. Dit was voor de start van het landelijke darmkankerscreeningsprogramma in 2014. Hierna steeg het aantal CRC-diagnoses in eerste instantie naar 259 per 100.000 personen in 2015 en vervolgens daalde dit naar 182 per 100.000 mensen in 2019. 

Ook het aantal mensen met verder gevorderde tumoren (stadium III of IV) nam uiteindelijk af na de invoering van het bevolkingsonderzoek. In 2013 bedroeg de incidentie gevorderde CRC 117 per 100.000 inwoners. In 2015 nam dit toe tot 123 per 100.000 mensen en daarna daalde dit naar 95 per 100.000 personen. 

De CRC-gerelateerde sterfte daalde van 88 per 100.000 inwoners in 2010 naar 65 per 100.000 mensen in 2019. Het is nog niet duidelijk of de screening aan deze daling bijdraagt. De onderzoekers verwachten dit wel omdat CRC-incidentie nu afneemt en screeningsgedetecteerde tumoren zich vaker in een vroeg stadium (I of II) bevinden dan klinisch-gedetecteerde tumoren.