Overzicht

Minder bestraling nodig, daardoor minder complicaties bij uiterst zeldzaam MLS

  • 15 december 2020

Het aantal bestralingen kan bij myxoïd liposarcoom (MLS) veilig worden teruggebracht van 25 naar 18 keer. Dat blijkt uit internationaal onderzoek, waar het Antoni van Leeuwenhoek aan meewerkte. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in JAMA Oncology.

MLS is een zeer zeldzame kankersoort die jaarlijks slechts bij twee op de miljoen mensen wordt gediagnosticeerd. Dit maakt het enorm lastig om genoeg patiënten en financiering bij elkaar te krijgen om een klinische studie te doen. Toch is het radiotherapeut Rick Haas van het Antoni van Leeuwenhoek gelukt om met een tien jaar durende internationale studie aan te tonen dat het mogelijk is deze patiënten minder radiotherapie te geven.

Hierdoor is het risico op wondcomplicatie gehalveerd, hoeven patiënten minder vaak opnieuw geopereerd te worden, en zijn er zeven ziekenhuisbezoeken minder nodig. Naast de voordelen van de verminderde belasting voor de patiënt levert het ook een bijdrage aan het betaalbaar houden van de oncologische zorg.


Bron

JAMA Oncol . 2020 Nov 12;e205865. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.5865. Online ahead of print.