Overzicht

Coen Hurkmans hoogleraar Klinische fysica/radiotherapie

Minder bestralen, met hogere doses

  • 13 maart 2023

Patiënten met kanker minder vaak bestralen maar wel met hoge doses om daarmee de kwaliteit van de behandeling aanzienlijk te verbeteren. Dat wil prof. dr. ing. Coen Hurkmans van het Catharina Ziekenhuis bereiken, nu hij is aangesteld als hoogleraar Klinische fysica/radiotherapie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Portret (kleur) Prof. dr. ing. Coen Hurkmans.
Prof. dr. ing. Coen Hurkmans.
Beeld: Catharina Ziekenhuis

Met bestralingsgegevens van heel veel patiënten lukt het zijn vakgroep Klinische fysica nu al om voor patiënten met borstkanker automatisch een model te maken. Een model dat per patiënt specifieke kenmerken kan verwerken met als resultaat een individueel bestralingsplan.

De onderzoeken die hij start zijn erop gericht met beeldvorming van onder meer MRI en met kunstmatige intelligentie de bestralingsbehandeling verder te verbeteren. De werkwijze met het model vindt nu toepassing voor een deel van de patiënten met borstkanker. De verwachting is dat over vijf jaar modellen bestaan voor alle patiëntgroepen. Het hoogleraarschap van Hurkmans verstevigt de samenwerking tussen het Catharina Ziekenhuis en de TU/e. Met zijn vakgroep wil hij tot vijf promovendi begeleiden die klinisch onderzoek verrichten. Zij doen toegepast wetenschappelijke onderzoek om nieuwe technologieën beter te leren begrijpen. Daarnaast is de weg kort naar toepassing in de kliniek.