Overzicht

Microbioom beïnvloedt effectiviteit immuuntherapie bij melanoom

  • 21 maart 2022

Het microbioom kan de effectiviteit van de behandeling van kanker met immunotherapie beïnvloeden. De resultaten van de Europese studie, waar ook het UMC Groningen aan deelnam, zijn onlangs gepubliceerd in Nature Medicine

Eerdere studies bij muizen en bij kleine groepen patiënten suggereren dat het microbioom een rol speelt in de respons van patiënten op immuuntherapie. Dit geldt in het bijzonder voor de behandeling van melanoom. De onderzoekers konden vaststellen dat er inderdaad een verband bestaat tussen de samenstelling en functie van het microbioom en de effectiviteit van immuuntherapie bij melanoompatiënten.

In het bijzonder drie soorten bacteriën lijken geassocieerd te zijn met een betere antitumorrespons: Bifidobacterium pseudocatenulatum, Roseburia spp. en Akkermansia muciniphila. Dit impliceert dat het aanpassen van het microbioom de effectiviteit van een kankerbehandeling zou kunnen verbeteren. Dit is met deze studie nog niet aangetoond, maar is nu onderwerp van vervolgonderzoek.