Overzicht

Mensen met kanker willen betrokkenheid huisarts

  • 16 november 2020

Patiënten met kanker hebben na de diagnose in het ziekenhuis behoefte aan meer betrokkenheid van hun huisarts, onder andere bij gezamenlijke besluitvorming voor de behandeling. De planning hiervan blijkt echter een uitdaging, blijkt uit het Utrechtse GRIP-onderzoek.

Vragenlijstonderzoek van het UMC Utrecht, uitgevoerd in samenwerking met NFK, laat zien dat 82% van de patiënten wenst dat de huisarts luistert naar zorgen en overwegingen over de diagnose, behandeling en gevolgen daarvan.

Patiënten zijn gemotiveerd voor bezoek aan de huisarts voor een Time-Out Consult (TOC) maar een adequate timing hiervan blijkt een uitdaging. In 82% van de gevallen in de GRIP-studie had een patiënt pas een gesprek met de huisarts nadat de behandelingskeuze in het ziekenhuis al was gemaakt. Een van de redenen hiervoor is sneldiagnostiek.

Het UMC Utrecht heeft inmiddels samen met andere ziekenhuizen en huisartsen in de regio samenwerkingsafspraken om de begeleiding van patiënten met kanker te verbeteren.