Overzicht

Mensen met kanker gebaat bij integratie digitale zorg in regulier zorgaanbod

  • 9 juli 2021

Hoogopgeleide patiënten met kanker profiteren het meest van wat het internet te bieden heeft, blijkt uit het promotieonderzoek van Mies van Eenbergen (IKNL). Zij promoveerde 7 juli jl. op het onderwerp Kanker en het internet aan Tilburg University.

Portretfoto (kleur) Mies van Eenbergen
beeld: IKNL

Voor 85% van de (ex-)kankerpatiënten is internet een belangrijke bron voor informatie, lotgenotencontact en apps om bijvoorbeeld om te gaan met vermoeidheid of angst na kanker. Er is echter veel verschil in vaardigheden op het gebied van digitale technologie, lezen en algemene gezondheid.

Patiënten hebben bovendien meer behoefte aan digitale zorg dan dat nu geboden wordt. Digitale zorg zou, zoals in de ggz al gebeurt, meer geïntegreerd moeten worden in de dagelijkse zorg. Patiënten zouden verder meer moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van applicaties, zodat ze voor iedereen laagdrempelig zijn. Zorgverleners kunnen helpen door patiënten actiever te verwijzen naar betrouwbare websites, zoals kanker.nl.