Overzicht

IKNL wil komende jaren nog meer inzichten halen uit data NKR en andere bronnen

  • 21 maart 2022

Het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 van IKNL is onlangs uitgebracht. Het plan beschrijft op hoofdlijnen welke rol IKNL de komende jaren gaat spelen en welke problemen in die periode samen met de partners moeten worden opgelost. 

Er is een toename in incidentie en prevalentie van kanker, terwijl de zorgsector onder druk staat. Dat brengt uiteraard uitdagingen met zich mee. Met het duiden en analyseren van data uit de NKR en andere bronnen brengt IKNL deze en andere uitdagingen voor stakeholders in beeld. Want er zijn meer uitdagingen. Rond preventie en de inzet van bevolkingsonderzoeken naar kanker bijvoorbeeld.

Voor de overheid en andere partners zijn de organisatie, bekostiging en toegankelijkheid van de zorg van belang. Doordat er steeds meer mensen leven met kanker is daarnaast meer aandacht nodig voor participatie in de samenleving. En als genezing van kanker niet mogelijk is, komt het aan op optimale zorg in de palliatieve fase.