Overzicht

Kwaliteit zorg levenseinde verbeterd

Meer mensen uit doelgroep palliatieve zorg stierven in 2021 thuis

  • 16 oktober 2023

Tussen 2017 en 2021 zijn de cijfers van ziekenhuisopname voor patiënten in de palliatieve fase gedaald. Een laag percentage ziekenhuisopnames en een hoog percentage patiënten dat thuis sterft vormen indicatoren van goede palliatieve zorg. Dit blijkt uit de rapportage ‘Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers’ van een samenwerkingsverband tussen onder meer Nivel, PZNL, IKNL.

Beeld: Adobe Stock

De behoefte om thuis te sterven, in een vertrouwde omgeving, is voor de meeste patiënten in de palliatieve fase groot, ook omdat opname in het ziekenhuis als een extra belasting wordt ervaren.

In 2021 stierven ruim 106.000 patiënten aan een aandoening waarbij inzet van palliatieve zorg van betekenis zou kunnen zijn. Van deze patiënten overleed 41 procent aan kanker, 24 procent aan een chronische hartaandoening en 16 procent aan dementie. Het percentage uit de doelgroep van palliatieve zorg dat thuis stierf was in 2021 41 procent (ten opzichte van 36 procent in 2017). Daarnaast overleed in 2021 een kleiner aandeel in het ziekenhuis (18 procent in 2021 ten opzichte van 20 procent in 2017). De overige 41 procent stierf in een instelling voor ouderenzorg.

Het percentage patiënten dat in de laatste levensmaand acuut werd opgenomen in het ziekenhuis daalde tussen 2017 en 2021 van 29 procent naar 25 procent. Ook daalde tussen 2017 en 2021 het percentage dat in de laatste levensmaand een SEH bezocht van 24 procent naar 21 procent. De grootste daling ten opzichte van 2017 zit in het percentage patiënten dat in de laatste levensmaand contact met een huisartsenpost had, namelijk van 57 procent naar 48 procent. Een positieve ontwikkeling, aldus het NIVEL.

De cijfers komen uit bevolkingsregistraties en registraties van huisartsen en ziekenhuizen.