Overzicht

‘Meer internationaal onderzoek naar jongvolwassenen met kanker is nodig’

  • 27 juni 2022

Jongvolwassenen met kanker krijgen meestal dezelfde behandeling als andere volwassenen met kanker, maar sommige tumoren zijn op jongvolwassen leeftijd anders dan bij oudere patiënten. Daarnaast worden tumoren soms pas in een latere fase ontdekt. Dit volgt uit een rapport van het IKNL en AYA Zorgnetwerk. 

Het IKNL en AYA Zorgnetwerk hebben het rapport ‘Kanker bij Jongvolwassenen’ overhandigd aan minister Ernst Kuipers van VWS. Het AYA Zorgnetwerk probeert de zorg en behandeling van jongvolwassenen van 18 tot en met 39 jaar met de diagnose kanker (AYA's) te verbeteren en pleit middels het rapport voor bewustwording van kanker bij jongvolwassen patiënten. Meer bewustwording kan helpen om sneller de diagnose te stellen, waardoor meer behandelingsopties mogelijk zijn.

Het rapport laat verder zien dat kankerbehandelingen meestal geen onderscheid maken tussen leeftijden, terwijl sommige tumoren van AYA’s een andere tumorbiologie hebben dan dezelfde tumoren bij oudere patiënten. Meer internationaal onderzoek naar tumoren van jongvolwassenen zal de slagingskans van behandelingen verhogen. Daarnaast is het belangrijk dat elk ziekenhuis beschikt over leeftijdsspecifieke kennis zodat patiënten een doorverwijzing krijgen naar het juiste centrum, schrijft IKNL.

Ook vindt het instituut dat richtlijnen zich meer moeten richten op de impact van behandelingen op de kwaliteit van leven van jongvolwassenen, omdat zij vaak hun kanker overleven en daardoor langer te maken hebben met restschade van hun behandelingen.