Overzicht

Kankerzorg Nederland

Maatschappelijke impact IKNL in kaart gebracht

  • 28 augustus 2023

IKNL zou samen met haar partners een maatschappelijke impact realiseren met bijbehorende financiële waarde van ten minste 580 miljoen euro. Dit berekende PwC Strategy&, op verzoek van IKNL. 

Beeld: pch.vector, Freepik

Het bureau kwalificeerde en kwantificeerde de impact voor de samenleving en vertaalde deze (waar mogelijk) naar financiële waarde.

Volgens het rapport blijkt dat de impact van IKNL wordt gerealiseerd via het delen en duiden van data van de NKR door vier mechanismen: het verhogen van de volksgezondheid door gerichte beleidsinterventies en publiek bewustzijn, het verbeteren van kwaliteit en organisatie van de gezondheidszorg door leren van inzichten uit data, het mogelijk maken van wetenschappelijke inzichten door het faciliteren en uitvoeren van onderzoek, en het bieden van informatie en ondersteuning aan patiënten en naasten.

De financiële vertaling van de impact heeft Strategy& alleen uitgevoerd op de kernactiviteiten van IKNL en slechts wanneer voldoende onderbouwing in literatuur beschikbaar was, bijvoorbeeld op basis van vergelijkbare internationale studies uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Een samenvatting van het rapport van PwC Strategy& kunt u hier lezen.