Overzicht

Levensverwachting CML-patiënten neemt toe

  • 18 april 2022

Sinds 2010 komt de levensverwachting van patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) in Nederland in de buurt van de levensverwachting van de algemene bevolking. Dit blijkt uit onderzoek van Carolien Maas (Erasmus MC en IKNL) en collega’s. 

Maas en collega’s verzamelden gegevens over ongeveer 4.700 patiënten van 18 jaar en ouder die in de periode van 1989 tot en met 2018 de diagnose CML kregen. Hiervan was 44 procent vrouw. 

De gegevens laten zien dat de levensverwachting van CML-patiënten sinds 1989 in alle leeftijdsgroepen stijgt, ongeacht geslacht. Vooral bij patiënten met een leeftijd van 55 tot 65 jaar konden de onderzoekers een sterke toename waarnemen, met name tussen 1989 en 2005. Verder zagen ze dat de levensverwachting van CML-patiënten sinds 2010 grenst aan die van de algemene bevolking.

De verklaring die ze geven voor de stijging in levensverwachting sinds de jaren negentig is de bredere toepassing van interferon-alfa al dan niet in combinatie met cytarabine, stamceltransplantatie en ondersteunende zorg. De verbetering die sinds 2000 zichtbaar is kan volgens hen worden verklaard door de introductie en het gebruik van tyrosinekinaseremmers, zoals imatinib.