Overzicht

Levensverwachting bij mHSPC nauwkeuriger inschatten

  • 11 maart 2022

Om de overlevingskans bij gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom (mHSPC) nauwkeuriger in te schatten zou de indeling van het tumorclassificatiesysteem (TNM) moeten veranderen. Dat schrijven dr. Berdine Heesterman (IKNL) en collega’s in BJU International.

Microscoop
Beeld: Trust "Tru" Katsande (Unsplash)

De TNM-classificatie stelt dat bij metastasen op meerdere locaties de zwaarste stadiëringscategorie moet worden gebruikt. De aanwezigheid van zowel niet-regionale lymfeklier- als botmetastasen moet daarom worden geclassificeerd als M1c in plaats van M1b. Hierover is echter onduidelijkheid binnen de beroepsgroep.

Om uit te zoeken wat de meest passende classificatie voor patiënten zou zijn, analyseerden de onderzoekers NKR-gegevens van ruim 14.000 mannen met mHSPC. De mediane overleving van patiënten met metastasen in viscerale organen was twintig maanden, ruim een derde korter dan degenen met metastasen in niet-regionale lymfeklieren en botten. Daarnaast kwam de levensverwachting van patiënten met metastasen in niet-regionale lymfeklieren en botten meer overeen met patiënten uit M1b dan M1c.