Overzicht

Onderzoek BlaZIB

Leeftijd speelt grote rol in behandeling MIBC

  • 24 juni 2022
  • NVMO

Een op de vijf patiënten met nietgemetastaseerde spierinvasief blaascarcinoom (MIBC) krijgt geen tumorgerichte behandeling in Nederland. Vooral oudere patiënten blijven onbehandeld. Dat toont een onderzoek van de studiegroep BlaaskankerZorg In Beeld (BlaZIB).

De studiegroep includeerde in de cohortstudie 15.047 patiënten uit Nederland die tussen 2005 en 2019 de diagnose MIBC (cT2-T4aN0/xM0/x) hadden gekregen. De onderzoekers bekeken welke patiënt- en tumorkenmerken een rol spelen in het wel of niet behandelen van patiënten. Uit de resultaten kwam naar voren dat een hogere leeftijd, een slechtere performance status, een minder goed werkende nierfunctie, een cT4astadium en eerdere radiotherapie in het buikbekkengebied de kans verhoogden dat patiënten onbehandeld bleven. Een derde van de patiënten die 75 jaar of ouder waren kreeg geen tumorgerichte behandeling. Van de patiënten jonger dan 75 jaar bleef een op de tien onbehandeld. Alleen bij de patiëntengroep van 75 jaar en ouder was leeftijd significant geassocieerd met het niet behandeld worden. De mediane totale overleving was slechter voor onbehandelde patiënten dan voor behandelde patiënten, ongeacht hun leeftijd: 6,4 maanden (95%-BI: 5,1-7,3) versus 16,0 maanden (95%-BI: 13,5-19,1). Leeftijd alleen zou daarom geen invloed moeten hebben op het besluit om wel of niet te behandelen, vindt BlaZIB.