Overzicht

TACKLE-studie

'Laat TC-patiënten zo snel mogelijk leefstijl veranderen'

  • 12 mei 2023

Veel patiënten met testiscarcinoom (TC) dragen niet-gedetecteerde cardiovasculaire risicofactoren bij zich. Dat blijkt uit de TACKLE-studie, uitgevoerd door verschillende Nederlandse umc’s.

De onderzoekers raden daarom aan om patiënten zo vroeg mogelijk hun leefstijl te laten veranderen en vooral de obese en rokende patiënten die behandeld zijn met platina bevattende chemotherapie voor de rest van hun leven te behandelen tegen cardiovasculaire aandoeningen (CVD's).

Na een mediane follow-up van zestien jaar bleken 272 van de 4748 gevolgde TC-patiënten een cardiovasculaire aandoening (CVD) te hebben ontwikkeld. Vergeleken met een orchidectomie zonder meer bleek cisplatine-combinatiechemotherapie gelinkt met een verhoogd risico op CVD.

De resultaten zijn gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology.