Overzicht

Promotie Radboudumc

Keuzehulp toegevoegd aan richtlijn voor opportunistische salpingectomie bij ovariumcarcinoom

  • 7 maart 2024

Dat een preventieve verwijdering van de eileiders ovariumcarcinoom kan voorkomen, is bekend, maar patiënt en arts ontbreekt het vaak nog aan informatie. Malou Gelderblom (Radboudumc) zocht voor haar promotie uit hoe dit verholpen kon worden en heeft hiervoor een keuzehulp bedacht die toegevoegd is aan de richtlijn. 

‘De laatste jaren zie je dat de operatie wereldwijd steeds vaker geadviseerd en ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt’, vertelt Malou Gelderblom (Radboudumc) op de site van het Catharina Ziekenhuis, dat meedeed aan haar onderzoek. ‘Maar tijdens mijn onderzoek merkte ik dat door onder meer het ontbreken van een richtlijn de aanpak per ziekenhuis in Nederland enorm verschilt.’

Deze patiënten kunnen de keuzehulp, die Gelderblom samen met patiënten en gynaecologen ontwikkeld heeft, vooraf raadplegen. De vragen kunnen met de behandelend arts gedeeld worden. Een patiënt voor een buikoperatie kan zo een goede overweging maken om daarbij wel of geen salpingectomie te laten uitvoeren.

Het opnemen van de keuzehulp in de landelijke richtlijn zal tot gevolg hebben dat in de toekomst meer eileiders preventief zullen worden weggehaald, verwacht Gelderblom. ‘Hoeveel kankers dit gaat voorkomen, is moeilijk te zeggen. De gemiddelde leeftijd van een patiënt die in aanmerking zou komen voor het preventief weghalen van de eileiders is 40 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van een vrouw die eierstokkanker krijgt 60 is. Om het werkelijke effect te beoordelen hebben we dus tijd nodig.’

Gelderblom promoveert 8 maart op haar onderzoek naar de opportunistische salpingectomie.