Overzicht

Kankerpatiënten kunnen nog onvoldoende zelf het juiste ziekenhuis kiezen

  • 15 november 2021

Vijftien jaar na de invoering van de Zorgverzekeringswet is er voor mensen met kanker nog steeds te weinig informatie beschikbaar om te weten welke expertise een ziekenhuis heeft, blijkt uit een evaluatie uitgevoerd door de kankerorganisaties verenigd in NFK.

Ziekenhuizen zijn sinds 2006 verplicht kwaliteitsinformatie openbaar te maken, zodat patiënten keuze-informatie over ziekenhuizen hebben. De informatie die in de afgelopen jaren wel beschikbaar kwam, is te beperkt om een goed beeld van het ziekenhuis te krijgen. Zo is er bijvoorbeeld slechts informatie beschikbaar voor zo’n 60 procent van de nieuwe kankerpatiënten.

De kankerpatiëntenorganisaties hebben een methode ontwikkeld om tot betekenisvolle keuze-informatie te komen. Ziekenhuizen kunnen hiervoor op vrijwillige basis veel meer data aanleveren aan de patiëntenorganisatie dan nu beschikbaar is via de verplichte transparantie. De patiëntorganisatie publiceert dit vervolgens op een gebruiksvriendelijke keuzehulp op www.nfk.nl/ziekenhuiskeuze. Deze methode is de afgelopen jaren uitgewerkt voor vijf kankersoorten: mamma-, blaas-, niercel-, maag- en oesofaguscarcinoom.