Overzicht

Koninklijke onderscheiding

Jan Ouwerkerk benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

  • 14 maart 2024

Jan Ouwerkerk, researchcoördinator klinische oncologie van het LUMC, heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn bijzondere verdiensten op het terrein van de gezondheidszorg.

Jan Ouwerkerk
Beeld: Diego Ouwerkerk

Ouwerkerk, die onlangs met pensioen is gegaan, was sinds 1981 aan het LUMC verbonden, waar hij sinds 1991 oncologisch onderzoek deed. Hij was coördinator van het researchteam. Ouwerkerk is eveneens voorzitter van het Landelijk Overleg Oncologie Verpleegkundigen (LOOV) en een zowel nationaal als internationaal veelgevraagd spreker op het gebied van solide tumoren en research. Verder is hij initiator en organisator van allerlei deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten. Ouwerkerk kreeg de onderscheiding tijdens het mede door hemzelf geïnitieerde Jan Keizer-symposium uitgereikt door burgemeester Peter van der Velden. Van der Velden prees hem voor zijn verdiensten, en met name zijn pionierschap, zijn nevenwerkzaamheden op het terrein van het (oncologie)onderwijs en zijn langdurige vrijwilligersinzet, zo valt te lezen op de website van de gemeente Leiden.