Overzicht

Isatuximab met carfilzomib en dexamethason tijdelijk opgenomen in basispakket

  • 4 november 2022

In het kader van een pilot wordt isatuximab in combinatie met carfilzomib en dexamethason voor de behandeling van patiënten met multipel myeloom tijdelijk uit de sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst. Dit volgt uit een besluit van de minister van VWS. 

Zorginstituut Nederland adviseerde vorig jaar om isatuximab in combinatie met carfilzomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die minstens één eerdere behandeling hebben gehad tijdelijk op te nemen in de basiszorgverzekering. Het ministerie van VWS heeft nu een financieel arrangement met de leveranciers van de geneesmiddelen afgesloten. Dit arrangement loopt tot en met 31 december 2024.

Twee gerandomiseerde, multicentra, open label fase III-studies bij patiënten met gerecidiveerd en/of refractair multipel myeloom tonen een significante verbetering in progressievrije overleving wanneer patiënten een behandeling kregen met isatuximab in combinatie met carfilzomib en dexamethason in vergelijking met controlebehandelingen. Het risico op ziekteprogressie of overlijden daalde met 47 procent in de ene studie en met 40 procent in de andere studie.