Overzicht

Immuuntherapie voorkomt verwijdering blaas bij deel blaascarcinoompatiënten

  • 11 juni 2021

Een deel van de patiënten met moeilijk te behandelen niet-uitgezaaid blaascarcinoom is gebaat bij immuuntherapie met pembrolizumab. Dat blijkt uit internationaal onderzoek, waarvan het Erasmus MC Kanker Instituut mede-leider was. De onderzoekers rapporteerden hun bevindingen in The Lancet Oncology.

Aan de studie deden 101 patiënten met niet- spierinvasief blaascarcinoom mee die eerder waren behandeld met BCG-blaasspoelingen. Momenteel is de volgende stap in de behandeling verwijdering van de blaas. Drie maanden na de behandeling kon bij 41 procent van de deelnemers geen tumoractiviteit meer worden aangetoond in de blaas of de urine. Bij ongeveer de helft van hen hield dit effect aan tot minimaal een jaar na de behandeling.

Bij de patiënten bij wie pembrolizumab niet aansloeg, vond geen progressie naar spier-invasief blaascarcinoom of uitgezaaide ziekte plaats. Op jaarbasis zou deze nieuwe therapie in Nederland ongeveer 50 patiënten een blaasverwijdering kunnen besparen, schatten de onderzoekers.