Overzicht

Minder verwarring voor patiënten

IKNL en Health Base delen informatie bijwerkingen oncolytica

  • 7 december 2023

IKNL en Stichting Health Base proberen middels samenwerking patiënten en zorgverleners zoveel mogelijk betrouwbare en eenduidige informatie over bijwerkingen te geven door voortaan beide te kiezen voor één bron. Het doel is dat alle patiënten met kanker dezelfde informatie krijgen, ongeacht de plek waar ze behandeld worden.

Beeld: Freepik

De informatie van zowel IKNL als Health Base wordt door het merendeel van de apotheken en ziekenhuizen in Nederland gebruikt. Health Base zorgt ervoor dat alle bijwerkingen bij de verschillende oncolytica zoveel mogelijk up-to-date zijn en waar nodig afgestemd zijn met de praktijk. IKNL draagt zorg voor betrouwbare en praktische adviezen voor patiënten.

Beide partijen hebben afgesproken elkaars informatie op dat vlak als bron te gebruiken en te ontsluiten via de eigen platformen. Bij IKNL gaat dit om de website bijwerkingenbijkanker.nl die door het merendeel van de ziekenhuizen gebruikt wordt in de communicatie richting patiënten, bij Health Base gaat het om de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP), die door het merendeel van de apotheken en ziekenhuizen in Nederland geraadpleegd wordt.