Overzicht

Vrouwen krijgen minder vaak systemische therapie

IKNL brengt vrouw-manverschillen bij kanker in kaart

  • 7 december 2023

Vrouwen krijgen minder vaak kanker en minder vaak systemische therapie dan mannen blijkt uit de resultaten van de studie naar vrouw-manverschillen bij kanker. 

Beeld: Adobe Stock

Bij de kankersoorten die zowel bij vrouwen als mannen voorkomen krijgen mannen nog steeds vaker kanker. Het gaat dan voor om kaposisarcoom, oesofaguscarcinoom, mesothelioom en blaascarcinoom. Er is weinig verschil in stadium waarin de kanker wordt ontdekt, behalve bij blaascarcinoom, die bij vrouwen vaker in een hoger stadium wordt gediagnosticeerd, en schildkliercarcinoom, die juist vaker bij mannen in een hoger stadium gediagnosticeerd wordt.

De studie laat zien dat vrouwen minder vaak een systemische therapie krijgen dan mannen bij onder andere melanoom en coloncarcinoom. Vrouwen, vooral oudere vrouwen, lijken juist vaker supportive care te krijgen.

Verder hebben vrouwen over het algemeen een betere overleving dan mannen, met uitzondering van blaascarcinoom. Voorts lijken mannen een betere kwaliteit van leven te hebben tijdens en na de behandeling van kanker, maar de impact van de ziekte is bij mannen groter dan bij vrouwen.

Het onderzoek, uitgevoerd door de IKNL, had als belangrijkste databron de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Aanvullende bronnen zijn PROFIEL (een landelijke database met cijfers afkomstig uit onderzoeken naar de kwaliteit van leven bij mensen met en na kanker) en de kwaliteitsregistraties van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).

Het volledige rapport van IKNL lees u hier.