Overzicht

iFrame Onderzoekbijkanker.nl uitgebreid met filter ‘oncologienetwerk’

  • 13 januari 2023

Het iFrame (een stukje code waarmee je informatie vanaf een andere website kunt tonen) van Onderzoekbijkanker.nl biedt nu, naast de bestaande filteropties, de mogelijkheid te selecteren op oncologienetwerk. Met één druk op de knop kan een overzicht worden gemaakt van alle lopende trials in een oncologienetwerk, waarmee gehoor wordt gegeven aan een wens vanuit het veld. 

Verschillende organisaties gebruiken het iFrame afgestemd op de eigen behoeften met betrekking tot filtermogelijkheden. De NVMO toont het volledige trialoverzicht.  Daarnaast kan het overzicht van studies worden weergegeven per kankersoort, onderzoeksgroep, één of meer ziekenhuizen en oncologienetwerk.

Om de database zo compleet mogelijk te houden, is het van belang dat onderzoekers hun studies bij Onderzoekbijkanker.nl aanmelden. Eens in de drie maanden krijgt de onderzoeker de vraag of de informatie nog actueel is, zodat artsen en patiënten altijd een up-to-date overzicht kunnen raadplegen.

Dit overzicht wordt door IKNL bijgehouden in samenwerking met Dutch Oncology Research Platform (DORP), onderzoekgroepen en patiëntenorganisaties. Per trial wordt een korte patiëntvriendelijke beschrijving met inclusiecriteria gegeven. Alle teksten zijn voorgelegd aan de medisch-ethische toetsingscommissie die de studie heeft goedgekeurd. Het overzicht is door zorgprofessionals en onderzoekers te raadplegen op Onderzoekbijkanker.nl en is voor patiënten toegankelijk via Kanker.nl/trials.