Overzicht

Resultaten SURVAYA-studie

Groot deel langdurig overlevenden AYA-kanker heeft gezondheidsgerelateerde aandoeningen

  • 24 mei 2024

Meer dan de helft van de AYA’s (adolescents and young adults) die deel hebben genomen aan het vragenlijstonderzoek SURVAYA ondervond gezondheidsgerelateerde aandoeningen na de diagnose van kanker, van wie bij 51,4 procent twee of meer aandoeningen werden vastgesteld.

Er deden 3776 overlevenden van AYA-kanker mee aan het vragenlijstonderzoek. Meer dan de helft van de AYA’s (bijna 59 procent) ondervond gezondheidsgerelateerde aandoeningen na de diagnose van kanker; bij iets meer dan 50 procent ging het om twee of meer van deze kwalen. Deelnemers rapporteerden aandoeningen gerelateerd aan onder andere het gezichtsvermogen, spijsverteringsstelsel, endocriene systeem, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, urinewegstelsel en depressie. Het bleek dat een gezondheidsgerelateerde aandoening vooral te maken had met de tijd sinds diagnose, het tumortype, de leeftijd bij diagnose en het opleidingsniveau.

Het SURVAYA-onderzoek is een studie naar de prevalentie van en de factoren die verband houden met door de patiënt gerapporteerde gezondheidsgerelateerde aandoeningen en hun latentietijden onder langdurige overlevenden van kanker bij adolescenten en jongvolwassenen (AYA’s). De onderzoekers, onder wie Silvie Janssen (NKI), Carla Vlooswijk (IKNL) en prof. dr. Winette van der Graaf (AVL), haalden hun gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie.