Overzicht

Gradering DCIS door pathologen varieert

  • 17 mei 2021

Beoordelaars verschillen onderling sterk in hun histopathologische gradering van het ductaal carcinoma in situ (DCIS). Dat blijkt uit onlangs gepubliceerd onderzoek.

Maartje van Seijen (NKI) en collega’s gingen in de studie na in welke mate verschillende pathologen bij het beoordelen van digitale coupes tot eenzelfde gradering van DCIS kwamen. Het ging om in totaal 413 coupes uit een Nederlands, een Amerikaans en een Brits cohort. Uit elk land beoordeelden drie pathologen de coupes onafhankelijk van elkaar.

De overeenstemming tussen de beoordelaars bleek slechts 0,50 (95%-BI 0,44-0,56), wat neerkomt op een ‘redelijke’ overeenstemming tussen de gradering door de verschillende beoordelaars. Aangezien de histopathologische DCIS-gradering als prognostische parameter een rol speelt bij behandelbeslissingen en inclusies in klinische trials, is het belangrijk de overeenstemming van de gradering tussen verschillende beoordelaars te verbeteren, aldus de auteurs. Ze pleiten daarom voor een internationaal classificatiesysteem voor DCIS, in combinatie met een uniform trainingsprogramma.

Lees het onderzoek hier.