Overzicht

Effect enkele dosis nog onzeker

Gezondheidsraad adviseert twee doses HPV-vaccin

  • 9 september 2022

Twee vaccinaties tegen het humaan papillomavirus zijn effectief genoeg voor mensen van alle leeftijden. Dat concludeert de Gezondheidsraad uit wetenschappelijke gegevens over de werkzaamheid van één, twee of drie doses vaccin.

De Gezondheidsraad kreeg het verzoek van VWS om te bekijken of kinderen onder de vijftien jaar en jongvolwassenen minder doses van het HPV-vaccin kunnen krijgen. Dit was naar aanleiding van adviezen van de Engelse Joint Committee on Vaccination and Immunisation en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

In Nederland krijgen kinderen onder de vijftien jaar twee prikken en de groep van vijftien jaar en ouder drie. De Gezondheidsraad adviseert nu om mensen van vijftien jaar en ouder ook twee HPV-vaccinaties te geven. Onderzoek naar de effectiviteit van één dosis geeft nog onzekere resultaten.