Overzicht

Injectie met indocyanine groen

Fluorescentiegeleide chirurgie bevordert behandeling levermetastasen

  • 3 mei 2024

Een landelijk samenwerkingsverband onder leiding van Kankercentrum Amsterdam heeft de effectiviteit van fluorescentiegeleide chirurgie aangetoond bij het bevorderen van volledige resectie van levermetastasen. 

Het onderzoek, gepubliceerd in JAMA Network Open, behaalde een succespercentage van 92,4 procent van volledige resecties tijdens minimaal invasieve leveroperaties. Deze aanpak verbetert de resultaten aanzienlijk en vormt een nieuwe standaard in de behandeling van levermetastasen.

Het toenemend gebruik van minimaal invasieve technieken zoals laparoscopische en robotgeassisteerde leverchirurgie kunnen de identificatie van tumoren en de margebeoordeling lastiger maken. Om dit te ondervangen heeft een onderzoek van de Dutch Liver Surgery Group onder leiding van oncologisch chirurg dr. RutgerJan Swijnenburg (Amsterdam UMC) fluorescentiegeleide minimaal invasieve leverchirurgie geïmplementeerd in negen Nederlandse levercentra.

Een dag voor hun operatie kregen de patiënten een injectie met indocyanine groen (ICG, een kleurstof om de zichtbaarheid van tumorweefsel tijdens operaties te verbeteren). Normaal gesproken scheiden levercellen dit uit via de galwegen. Levercellen grenzend aan een tumor verwerken ICG echter niet effectief. Hierdoor ontstaat rond de tumor een fluorescerende ring van zo’n 8 millimeter breed. Deze ring wordt tijdens de operatie volledig verwijderd, samen met een marge gezond leverweefsel.