Overzicht

European Cancer Information System

Europese cijfers: Nederland op de derde plaats incidentie

  • 16 oktober 2023

Nederland staat op de derde plaats in Europa wat incidentie van kanker betreft. Met 12,2 procent boven het Europese gemiddelde scoren alleen Ierland (met 12,3 procent) en Denemarken (met 27,5 procent) hoger. Dit blijkt uit een rapport van het European Cancer Information System (ECIS), dat de cijfers haalde uit het Europese netwerk van kankerregistraties (ENCR) en het International Agency for Research on Cancer (IARC).

Beeld: Adobe Stock

Het mortaliteitspercentage ligt een stuk lager: met 5,11 procent boven het gemiddelde staan we op de twaalfde plaats. Polen en Hongarije zijn met respectievelijk 25,1 en 14 procent de landen waar de meeste mensen overlijden aan de gevolgen van kanker (Denemarken op plaats 11 met 7,1 procent en Ierland op plaats 15 met -1,59 procent ten opzichte van het Europese gemiddelde).

Vooral bij vrouwen komt kanker in Nederland relatief vaker voor dan in andere landen binnen de Europese Unie. Opvallend is dat Nederlandse vrouwen meer longkanker krijgen dan vrouwen in de meeste andere landen (maar nog altijd iets minder dan Nederlandse mannen). Volgens IKNL, dat deze cijfers onlangs publiceerde, is dit te wijten aan het rookgedrag van decennia geleden. Door emancipatie in de jaren ’60 en ‘70 gingen in Nederland meer vrouwen roken dan in andere landen, staat op de site te lezen.

IKNL zet wel enkele kanttekeningen bij de Nederlandse cijfers van ECIS in vergelijking met die van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR): Voor prostaatkanker is er een onderschatting van bijna 20 procent ten opzichte van de NKR-cijfers (ECIS-schatting 136 per 100.000 mannen tegenover 168 in de NKR). Dit heeft waarschijnlijk te maken met veranderingen in de diagnostiek van prostaatkanker, volgens IKNL. Voor darmkanker zijn de ECIS-schattingen zowel bij vrouwen als bij mannen een overschatting ten opzichte van de NKR-data: de Europese schatting geeft bijna een derde meer darmkanker aan in Nederland in vergelijking met de NKR-data. Een verklaring hiervoor is dat de ECIS-schatting (117 per 100.000 mannen en 79 per 100.000 vrouwen) is gebaseerd op data van voor de invoering van de darmkankerscreening. De cijfers van de NKR: 76 per 100.000 mannen, 58 per 100.000 voor vrouwen.

De cijfers van de Europese kankerregistraties zijn samengebracht door het Europese netwerk van kankerregistraties (ENCR) en het International Agency for Research on Cancer (IARC). Ze zijn gebaseerd op incidentiecijfers van 2013-2018 van IARC en sterftecijfers in de WHO-database, die via een rekenmodel zijn doorgetrokken naar 2022.