Overzicht

Emotioneel functioneren van naasten is nog lager dan van patiënten met gevorderde kanker

  • 21 maart 2022

De kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker is lager dan de normpopulatie. Het emotioneel functioneren van naasten is zelfs nog lager dan dat van patiënten, blijkt uit de Nederlandse eQuiPe-studie.

In de prospectieve observationele studie vulden 1.103 patiënten en 831 familieleden de baselinevragenlijst in. Patiënten hadden een lager emotioneel functioneren, gemeten met de EORTC QLQ-C30, dan de normpopulatie (78 versus 87; p < 0,001). Vergeleken met patiënten rapporteerden familieleden een lager emotioneel functioneren (69 versus 78; p < 0,001). 

Meer tevreden zijn met de zorg in het algemeen (p < 0,05) en duidelijkheid over de primaire zorgverlener (p < 0,05) bleken positief geassocieerd met een hoger emotioneel functioneren bij patiënten. Voor familieleden waren juist ervaren continuïteit van zorg (p < 0,01) en informatie voor de patiënt (p < 0,05) positief geassocieerd met hoger emotioneel functioneren.