Overzicht

Analyse kwaliteitsgegevens

Een op de elf ziekenhuizen voldoet niet aan volumenormen kankerzorg

  • 21 juni 2024

Zo’n 11 procent van alle zeventig ziekenhuisorganisaties haalt de gestelde volumenormen voor oncologische zorg niet. Hieronder vallen zowel topklinische als perifere ziekenhuizen, maar ook universitair medisch centra. Dat blijkt uit een analyse door Kompas in Zorg, een organisatie die zorgdata in kaart brengt, en adviesbureau BS Health Consultancy.

Bij de twintig in kaart gebrachte SONCOS-volumenormen voldoet 11 procent niet aan de gestelde norm van 2023. Zo voldoet één op de drie ziekenhuizen (dertien van de achtendertig) niet aan de volumenorm van tien bij partiële nefrectomieën. Het Laurentius Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal en het UMC Groningen scoorden hierbij het laagst.

De volumenorm van twintig voor rectumresecties werd door tien van de eenenzestig ziekenhuizen niet gehaald, waarbij Maasziekenhuis Pantein, Nij Smellinge en Wilhelminaziekenhuis Assen het laagst scoorden.

Alle zeventig ziekenhuizen haalden de norm alleen bij retroperitoneale restlaesies, het aantal gemetastaseerde melanoompatiënten die zowel palliatief als adjuvant systemisch behandeld werden en het aantal nieuw gediagnosticeerde of behandelde niercelcarcinoompatiënten.