Overzicht

Studie naar winst osimertinib

Duurdere tumorgroeiremmer slechts voor beperkte groep longkankerpatiënten beter

  • 20 maart 2023

Uit een Nederlandse studie bleek dat het duurdere osimertinib, tegenwoordig de standaardbehandeling, slechts voor een beperkte groep longkankerpatiënten beter werkt dan de standaard tumorgroeiremmers. Op basis van data uit de NKR werden de resultaten van behandeling met osimertinib vergeleken met de oudere en goedkopere middelen gefitinib en erlotinib.

Een team Nederlandse onderzoekers, geleid door longarts Rolof Gijtenbeek van Medisch Centrum Leeuwarden, berekende dat de mediane algemene overleving voor patiënten met een Del19-mutatie duidelijk beter (28,4 maanden) bleek dan bij een L858R-mutatie (17,7 maanden). Het gebruik van osimertinib nam sterk toe met de tijd; van 3 procent in 2018 tot 18 procent in 2019 en 94 procent in 2020.

Bij vergelijking van de mediane overleving tussen de verschillende tyrosinekinaseremmers bleek dat de resultaten van osimertinib (22,8 maanden) niet significant beter waren dan die van gefitinib (19,7 maanden), erlotinib (23,2 maanden) en afatinib (23,3 maanden).

Alleen bij patiënten met een Del19-mutatie en metastasen in de hersenen bleek osimertinib beter dan het goedkopere erlotinib.